عدالت ترمیمی در سراسر جهان

عدالت ترمیمی و لزوم بکارگیری آن در شهرها

ساکنان کلانشهرها با موضوعات مختلفی از جمله حمل و نقل، آلودگی، ترافیک، اشتغال، هزینه های سرسام آور مسکن و … روبرو می باشند. جمعیت میلیونی ساکن در شهرها امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به آسایش، آرامش و امنیت دارند. منازعات و اختلافات مردم در گذشته در روستا یا…

ریشه‌های تاریخی عدالت ترمیمی

فلسفه‌ی ترمیمی اواکا در ژاپن: ۱. سنت‌های ترمیمی یا سنت‌های عدالت  ترمیمی و یا “فلسفه‌های ترمیمی”، به‌عنوان “میراث ترمیمی” جوامع بشری تلقی شده و نقش اساسی و بی‌بدیلی در پذیرش، بومی‌سازی و توسعه‌ی عدالت ترمیمی در دوران کنونی دارند. در ایران زمین نیز سنت‌ها و آیین‌های ترمیمی بسیاری مانند خون‌…

عدالت ترمیمی در مجلات علمی

پلیس و میانجی گری کیفری

 پلیس با الهام از سیاست های گذشته و در اجرای وظیفه قانونی مبنی بر میانجی گری، اقدام هایی درخصوص حل و فصل پدیده مجرمانه بین اصحاب دعوا بعمل می آورد که نمود عینی آن میانجی گری بین بزه دیده و بزهکار است که به صورت رسمی و غیررسمی (عرفی) انجام…

جنبش نوین

عدالت ترمیمی، جنبشی نوین در حوزه جرم شناسی است. از آنجا که جرم موجب جریحه دار شدن وجدان جامعه می شود سازمان عدالت را بر آن می دارد تا آسیب های به وجود آمده را ترمیم کند و طرفین نیز مجاز به مشارکت در این فرآیند خواهند بود. بنابراین برنامه…
 

منشور حقوق شهرنشینی مشهد

با همت مدیریت شهری، مشهد مقدس به عنوان اولین شهر در ایران و یازدهمین تجربه در دنیا صاحب منشور حقوق شهرنشینی شده است؛ از این منشور که حاصل خرد جمعی و با تکیه بر موازین شرعی و قانونی است پس از تصویب در شورای اسلامی شهر در تابستان ۱۳۹۸ رونمایی گردید.
هدف از تدوین منشور حقوق شهرنشینی تحقق شهری است که در آن شهرنشینان حق برخورداری از زندگی شایسته و سالم و نیز حق برخورداری از کرامت انسانی و دسترسی برابر به فرصت‌ها را دارند و بالاترین ضمانت اجرای منشور اطلاع رسانی عمومی، آگاه سازی شهروندان به منظور مشارکت همگانی با تکیه بر سمن ها، رسانه‌ها است که می توانند نقش مهمی در فرهنگ سازی در بین شهروندان و تحقق منشور را ایفا نمایند.
یکی از ثمرات تصویب و اجرای منشور حقوق شهرنشینی، شکل گیری شهر ترمیمی (Restorative City) در مشهد مقدس است که ضمن توجه به حقوق شهروندان در تصویب مقررات ایشان را تشویق می نمایید تا با رویه ترمیمی و از طریق گفتگو و تعامل به حل مسائل خود بپردازند.

 


 


شهر ترمیمی چیست؟

در شهر ترمیمی شهروندان برای گذران امر زندگی‌شان مجبور به نقض مقررات نمی‌شوند، در مورد مسائل اجتماعی‌ لاپوشانی نمی‌شود و سمن‌ها مهم‌ترین نقش را دارند.
نگاه و نگرش دنیا روزبه‌روز نسبت‌ به ابزارهای رسمی و دولتی کمرنگ شده و به سمت ظرفیت و قابلیت‌های موجود در اجتماع معطوف شده است. مهم‌ترین جایگاه در شهر ترمیمی، تشکل‌های ترمیمی هستند.
در شهر ترمیمی مقررات و قوانین به گونه‌ای طراحی، تدوین و اجرا می‌شود که شهروندان برای گذران امر زندگی‌شان مجبور به نقض مقررات نمی‌شوند و به نیازهای مشروع شهروندان پاسخ مشروع داده می‌شود بطورکلی در شهر ترمیمی مقررات و قوانین باید به گونه‌ای طراحی شود که شهروندان با آرامش امورشان را پشت سر گذراند.


 


دبیرخانه شهر ترمیمی متشکل از افرادی با تخصص‌های حقوقی و امور شهری است، هدف از ایجاد این دبیرخانه حل اختلاف بین مردم از طریق صلح و سازش با ابزار میانجیگری می‌باشد. 
اساس این دبیرخانه رویکرد تعاملی است و کنشگران آن بزهکار،بزه دیده، تسهیلگر و سازمان های مردم نهاد و… است که در تعامل با یکدیگر قصد بهبود روابط انسان ها را به صورت ترمیمی در جامعه دارند.
از آنجاییکه شهر مشهد مقدس به عنوان اولین شهر ترمیمی در کشور شناخته شده است؛ در همین راستا دبیرخانه شهرترمیمی از سال ۱۳۹۸ راه اندازی و فعال گردید.
هدف دبیرخانه شهر ترمیمی در حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد، کاهش و کنترل بزه شهری خصوصاً آن دسته از بزه‌هایی که در حوزه مدیریت شهری با مردم حادث می گردد.